Privacybeleid

Hoe Stichting Ameland invites omgaat met persoonsgegevens van Illustere Invites

Het bestuur is unaniem van mening, dat persoonsgegevens van Illustere Invites de hoogst nodige bescherming verdienen. In deze tijd, waarin mediagiganten, overheden en hackers aan onze privacy zitten te morrelen, komen ook wij er niet onderuit enige maatregelen te treffen.
Enkele voorbeelden ter illustratie.

 

Leeftijd

Voor publicaties gebruiken we enkel het statistisch gemiddelde van alle leeftijden over de gehele populatie. Mocht jouw leeftijd daar niet bij zitten dan wordt hier plusminus het verschil aangegeven in jaren. Uiteraard doen we er dan voor het gemak even een recente foto bij.
Voor ieder gedispenseerd aangeslotene vermelden we geen leeftijd, enkel de datum na het ontgroeien van de borstvoeding, wat voor sommigen een recente historie of nog dagelijkse praktijk is.
Het ontgroeien van de luier is met opzet niet als peilmoment genomen. Vanwege toenemende leeftijd willen we niet verklappen …

 

Naam

Wij zullen altijd de voorkeur geven aan je nickname.
Mocht je toevallig Nick heten, dan zijn wij van mening, dat deze buitengewone omstandigheid ons rechtvaardigt het volgende te vermelden: “Believe it or not, it’s his Nickname”.
Dit om te voorkomen, dat men hieruit af kan leiden, dat je Nick heet.

 

Adres

Adressen zijn ons heilig, maar er zijn enkel uitzonderingen die wij ter harte nemen.
Adressen worden alleen verstrekt ter vereffening van en alleen bij het geringste vermoeden van onderstaande uitzonderingen.

  1. 1  High tackles
  2. 2  Late tackles
  3. 3  Running away from the tackling player
  4. 4  Stamping in the ruck
  5. 5  Sitting on someones face
  6. 6  Making love to another players wife (or another player)
  7. 7  Slow drinking (by rule the last one to finish his beer)
  8. 8  Singing the same song all over again (same with funny jokes)
  9. 9  Making a schwalbe in front of the posts
  10. 10  Give us any good enough reason

Benadeelde zal per direct toegang verschaft worden tot alle persoonsgegevens, alsook woonadres en eventuele geheime verblijfplaats, ter vereffening van ereschuld en geleden schade.
Vrienden, naaste kennissen, familieleden tot in de 5e graad, clans en bevriende motorclubs mogen daarbij zonder voorbehoud assistentie verlenen.

We beogen enig afschrikwekkend effect hiermee te sorteren om onze naam hoog te houden.
Een en ander uiteraard in de geest van eervolle rugbytradities, kameraadschap, sportiviteit en respect, in de hoop dat dit uiteindelijk na een faire kloppartij spontaan zal ontaarden in een liederlijk feest der verbroedering, een mega derde helft.
Tot zover de noodzakelijke onzin.

 

Wij zijn geen satelliet van FaceBook, Google, etc.

Ons doel is het mogelijk te maken, dat we met minimale middelen en gegevens een aantal zaken voor jullie kunnen organiseren, zoals onze jaarlijkse aanwezigheid bij Ameland Beach Rugby Festival, de jaarlijkse najaars-trip en andere activiteiten, waar onze presentie wordt gevraagd.
Het gaat hoofdzakelijk om ‘gerechtvaardigd belang’, ofwel de gegevens dienen het belang van degene die zijn gegevens achterlaat.

 

Proportioneel gebruik van gegevens

Enkele voorbeelden:

TourGuide, waarbij we vragen om gegevens als:

Pasfoto
Naam
Leeftijd
Zelf samengestelde bio

Persoonsgegevens voor gezamenlijke vluchten

Gegevens voor de mailinglist, nieuwsbrief en toegang tot de website als gebruiker

Gebruikersnaam Voornaam Achternaam Wachtwoord

 

Toestemming proportioneel gebruik

Iedere deelnemer aan activiteiten wordt verondersteld akkoord te zijn met de gegevens, die wij voor specifieke activiteiten van je vragen en waarvan het doel door ons is medegedeeld
Een clausule en verwijzing naar dit document vind je terug in onze mailing.
Om het wettelijk compleet te maken, onderteken je dit document en stuurt het naar ons op.

Technisch

De gebruikte software en het CMS worden voortdurend ge-update naar de nieuwste versies, waardoor lekken geminimaliseerd worden.

 

Melden van schending, lekken, etc.

Wij verzoeken ieder vermoeden van lek, schending, etc. aan ons te melden.

 

Opzeggen

Wanneer je genoeg van ons hebt, schrijf je jezelf uit bij de nieuwsbrief of stuurt een persoonlijk mailtje naar een van de bestuursleden.