Ameland Invites bestaat dit jaar 10 jaar

Een korte historie

In 2007 traden de Invites voor het eerst aan op het Ameland Beach Rugby Festival.
Op verzoek van Ger van Langen en peter Bus is in samenwerking met Jan Schalkx een team  geformeerd, dat in de veteranenpoule deelnam.

Uiteindelijk is daar een mooie gemêleerde groep van spelers uit ontstaan met mannen van RC Eemland, RC Castricum, RC ‘t Gooi, RC Oysters, AAC, RC Dukes, RC Hilversum, Oldfants, RC Ducks, RC Haarlem, RC Groningen, Edinburgh, RC Maastricht, RC Wageningen, Oldfants, Oemoemenoe, RC Waterland, DIOK, RC Den Haag, Midget Old Boys (Antwerpen), RC Dendermonde en zo kunnen we nog even doorgaan.
Verschillende captains van het Nederlands 15-tal hebben hun goddelijke lichamen voor ons Illustere gezelschap in de strijd geworpen. Enkele gerenommeerde namen zijn Des Tuiavii (flanker Samoa intenational, clubs Brumbies, NSW Waratahs, Rotherham Titans en Castricum), George de Vries (AAC, toernooii-directeur Amsterdam 7-s, captain Nederlands team, Barbarians 1994) Jean Paul (tim) Schumacher (captain Nederlands team, manager Nederlands team, Barbarian 2009), Steven Sutherland (Edinburg, former development-player Scotland), Silvester Ramaker (RC Den Haag, captain Nederlands team, bondscoach mannen 7-s, dames 7-s), Arno Seijbel (Oemoemenoe, RC Den Haag, captain Nederlands team).
Mannen met een groot rugbyhart.

Als vaste deelnemer aan het Ameland Beach Rugby Festival geven we sinds 2007 onze acte de présence. Het animo was soms zo groot, dat we enkele keren een poging waagden om met 2 teams aan te treden. De vege lijven bleken soms niet bestand tegen de druk van de festiviteiten.
De joie-de-vivre manier van omgaan met voortschrijdende ontwikkelingen tekent de organisatie van onze Illustere groep.

Inmiddels hebben we een aantal succesvolle trips op onze naam staan, waarin de waarden van onze mooie rugbysport uitgedragen zijn en gedeeld met gelijkgestemden uit binnen- en buitenland. Supportersschare en spelers hebben zich kostelijk kunnen vermaken in een mix van sportiviteit, vriendschap, cultuur en culinaire activiteiten.
In Antwerpen (Midget Old Boys), Maastricht (Maraboes), Groningen (RC Groningen), 2 maal Edinburgh (Norhern RFC, Forresters) en Dublin (Railway Union) hebben we onze sporen achtergelaten.
Een Illuster feit is, dat we nog nooit reglementair verloren op Angel-Saksische bodem!

Uitgangspunten statutair vastgelegd in Stichting Ameland Invites 25-3-2014

Begin 2014 zijn we een stichting geworden, om een en ander een meer definitieve vorm te geven.
De belangrijkste uitgangspunten voor onze Illustere groep:

  • we zijn een platform voor (oud)spelers vanaf 35 jaar uit heel Nederland met eventuele aanhang
  • doel is evenementen te organiseren, die rugbybeleving in ere houdt en de onderlinge band voedt

Praktisch betekent dit:

  • jaarlijkse deelname aan het Ameland Beach Rugby Festival
  • een vaste najaar-strip in de geest van de traditie, die  inmiddels is ontstaan met sportieve, culturele en culinaire elementen
  • eventuele ondersteuning van clubs, die een beroep doen op onze rugby-kennis en ervaring
  • geen verplichte programma’s – spelers kiezen zelf waar ze bij aan willen sluiten
  • geen ballotage – spelers brengen zelf nieuwe leden aan
  • geen contributie – per activiteit wordt aan deelnemers een bijdrage gevraagd van maximaal 5 %voor organisatie-kosten

Het lustrumjaar 2016

Uiteraard gaan we dit vieren.
Het zou mooi zijn als iedereen, geïnteresseerd of ooit betrokken bij de Invites hieraan kan deelnemen.
We hopen iedereen te bereiken, die ooit op de mailinglist heeft gestaan en daar vanwege computercrash of administratieve omissies vanaf is  gevallen.
Deze site is een poging de administratie verder op orde te krijgen.

Daarnaast willen we dit jaar aangrijpen, om een nieuwe impuls te geven aan de ledenaanwas van met name jongere veteranen.
Die “jonkies” gaan het prestatieve stokje langzaam overnemen van de “oldies”. Voor beiden willen we een aantrekkelijke plek binnen onze Illustere Invites-groep garanderen.

Wat staat er op het programma?

  • De organisatie van het Ameland Beach Rugby Festival brengt ons extra onder de aandacht. In de kleine tent op het festivalterrein is een ontvangstbijeenkomst voor aspirant-leden. Daar worden enkele fusten cadeau gedaan door de organisatie. En er komt een aanmeld-formulier op de site van de organisatie.
  • Onze najaar-strip staat geheel in het teken van ons 2e lustrum. De eerste contacten zijn gelegd. Later meer.

 

Namens het bestuur hoop ik jullie allen ergens te treffen dit veelbelovende jaar!

Jan Schalkx